Vyřízení tiskopisů, potvrzení zvláště u dodavatele elektřiny PRE, a.s.

Následující řádky jsou pouze pro zakázky u dodavatele PRE, a.s. (maloodběratel s přímým a nepřímím měřením).

             Pro maximální zrychlení jsou potřeba informace!
        
        Každý zákazník má jinou výchozí pozici, jiné požadavky. Proto ke každému zákazníkovi přistupuji
 samostatně. Z toho vyplývá, že čas a cena provedení zakázky je vždy jiná.


        Také záleží na tom, kolik práce ze zakázky provede zákazník sám (kolik chce věnovat času a úsilí ve
 vyřízení nezbytných požadavků PRE, a.s., různá potvrzení) a kolik práce je nutné provést z mé strany.
 Pracuji v celém rozpětí možností. Od pouhé vypsání „Žádosti o uzavření smlouvy  o odběru elektřiny“
 až po vlastní přítomnost při osazování elektroměru (tj. zákazník dá informace a  podpisy na formuláře
 PRE, a.s. + plnou moc a pak jenom otočí vypínačem).

 Co udělat pro zrychlení provedení zakázky?
 Jednoduchý popis Vašeho požadavku (např. výměna hlavního jističe za větší, nový odběr, stavební odběr, apod.).

  1. Sdělte mi na Vás  kontakt, co možná nejvíce možností, pro rychlou a   spolehlivou   komunikaci.

  2. Přesnou adresu odběrného místa (ulici, číslo popisné a orientační, Prahu, u bytu číslo a patro, nebo
    kat.číslo pozemku, nebo jiné možnosti).

  3. Jméno odběratele (např. na které bude uzavřena smlouva o odběru elektřiny).

  4. Zákaznické číslo (každý odběratel má zákaznické číslo např. na smlouvě nebo faktuře). Jen u případu
    zvýšení hlavního jističe nebo obnova odběru elektřiny.   

Mimo oblast dodavatele elektřiny PRE, a.s. jsou požadavky na informace a provedení celé zakázky vždy
podřízeny podmínkami dodavatele elektřiny daném místě.
                                                                                                                                        menu