Výchozí, pravidelné revize elektrických zařízení do 1000V tř.A, včetně hromosvodů,
zvláště na el.zařízení neměřené části u dodavatele elektřiny PRE, a.s.

Revize jsou prováděny na elektrických zařízeních a nářadích dle platných norem

Výjimečná nabídka
  
      Nabízím Vám možnost revizí neměřených částí el.zařízení

Tuto práci uvítají především majitelé nebo správci nemovitostí. Jedná se o revizi el.zařízení například
 hlavního stoupacího vedení, které je většinou vedeno a rozbočeno v elektroměrových rozvaděčích. Kryty v těchto
elektroměrových rozvaděčích jsou zaplombovány a proto je revize ztížena. Nemá-li pracovník provádějící revizi na tato
el.zařízení (neměřená část el.en.) povolení od dodavatele el.en., nesmí na těchto el.zařízeních pracovat (zákon 458/00 Sb.
Podmínky podnikání v elektroenergetice).

                Při takto prováděné revizi jsou automaticky dotahovány všechny dostupné el.spoje a prostory za
plombovanými kryty v rozvaděčích jsou vyčištěny průmyslovým vysavačem (tyto práce jsou podmínkou pro
 provedení revize).

                Je možné provést revize nebo práce na neměřených částech, ale pouze v rozsahu smlouvy, kterou mám
uzavřenou s dodavatelem el.energie.

                                                                                                                                        menu