Konzultace, poradenství při zřizování odběrných míst pro odběr elektřiny nn
 u dodavatelů v ČR, zvláště u dodavatele elektřiny PRE, a.s.

                                                        menu